mashverat1

paziresh1

 

پذیرش تحصیلی

 ما برعکس موسسات ، به شما از ابتدا تا انتهایِ مراحل راهنمایی ومشاوره میدهیم تا شما بتوانید کارهای پذیرش را به شخصه انجام دهید

همچنین در صورت تمایل، ما میتوانیم کارهای شما را با هزینه ای بسیار اندک در حد همان وقتی که صرف میشود ، انجام دهیم و تمامی پرداخت ها وقتی خواهد بود که نتیجه پذیرش صادر و مثبت باشد وهیچ مبلغی بابت پذیرش در ابتدا از متقاضی دریافت نخواهد شد تا از هرگونه شک و شبه ای جلوگیری شود و دیگر شما بالااجبار به سمت موسسات نروید و هزینه های بسیار سنگین برای انجام کارهای خود نپردازید . 

 

روال کار ما به این صورت است : 

 

ما برای انجام کارهای شما از ابتدا قبل از جمع آوری مدارک قدم به قدم با شما خواهیم بود و حتی روش های بهتر ترجمه و جمع آوری مدارک به شما گفته خواهد شد

 

بعد از ترجمه و تائید مدارک توسط سفارت اتریش ، مدارک ترجمه شده برای ما ارسال شده و پروسه پذیرش  بدون پرداخت هیچ مبلغی به جریان می افتد و کارهای شما شروع میشود و نفرات مربوط به رشته شما در این انجمن کارهای شما را تا رسیدن به جواب مثبت و پذیرش پیگیری میکنند  . 

 

بعد از صدور جواب مثبت و مشاهده آن ، شما هزینه اندکی بابت این وقتی که گذاشته شده پرداخت میکنید که هم کمک هزینه ای برای نفرات این تیم دانشجویی باشد و هم کار شما بدون هزینه های سنگین راه افتاده باشد .

نکته مهم : توجه داشته باشید که ما از شما هیچ مبلغی به عنوان شروع کار یا پیش پرداخت دریافت نمیکینم و کارهای شمارا باید به نتیجه مثبت برسانیم تا حق الزحمه این کار را بگیریم و در غیر این صورت هیچ مبلغی دریافت نمیشود و تمام مدارک توسط دانشگاه  برای شما ارسال میشود .

 

*** در مواردی که امکان داشته باشد برای شما چندین پذیرش اخذ خواهد شد که فقط هزینه یکی را پرداخت میکنید و تمام پذیرشها برای شما ارسال میشود

 

*** قبل از هر اقدامی ، تمامی شانسهای شما را با هم بررسی میکنیم و قدم به قدم در جریان کارها اعم از اینکه برای چه دانشگاه یا دانشگاههایی اقدام خواهد شد ، چه زمان مدارک تحویل داده خواهد شد ، نتایج بررسی های اولیه مدارک توسط دانشگاه و مرحله به مرحله تا لحظه صدور جواب ، در جریان کارها قرار خواهید گرفت .

 

*** با توجه به اینکه نفرات این انجمن متشکل از دانشجویان اکثر رشته های تحصیلی میباشد ، لذا هر پرونده با توجه به رشته و مقطع آن به نفر مربوطه واگذار شده و تمامی کارهای تخصصی پرونده در صورت نیاز مثل مکاتبه و گفتگو با دپارتمان مربوطه توسط یک نفر هم رشته شما انجام خواهد شد و به همین دلیل است که بیشترین آمار پذیرشهای مثبت تحصیلی اتریش مربوط به پرونده های این انجمن دانشجویی میباشد .

 

برای آگاهی از انجام مراحل پذیرش به این لینک مراجعه کنید .

 

با ما در ارتباط باشید

Trava Mista Cano Alto